G-88SDS0FFW9

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้ หมายถึงอะไร

คุกกี้ หมายถึง ไฟล์ข้อความหรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านการตั้งค่าภาษา ข้อมูลด้านสถานะการเข้าใช้บริการในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลด้านเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้บริการที่ท่านชื่นชอบ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเว็บ UFA169.BET ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

ด้านประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้ทราบว่าคุณเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเว็บ UFA169.BET เพื่อที่ทีมงาน UFA169.BET จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ด้านประเภทของคุกกี้ที่ใช้

ประเภทของคุกกี้ที่เว็บ UFA169.BET ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

3.1 ส่วนของคุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการให้บริการของเว็บ UFA169.BET เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้บริการ และเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อย่างปลอดภัย เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

3.2 ส่วนของคุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ

3.2.1 ส่วนของคุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่คุณในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้เว็บ UFA169.BET รู้จัก หรือเข้าใจถึงความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้น เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเว็บ UFA169.BET พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเว็บ UFA169.BET โดยเว็บ UFA169.BET จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้ตรงกับความสนใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น

3.2.2 ส่วนของคุกกี้ประเภทการโฆษณา

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่คุณติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของคุณและให้เว็บ UFA169.BET และบุคคลที่สามใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณมากที่สุด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เว็บ UFA169.BET จะใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการโฆษณา เว็บ UFA169.BET  จะขอความยินยอมจากคุณหรือดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ด้านการตั้งค่าและปิดการทำงานของคุกกี้

คุณสามารถเลือกเปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภท หรือเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภทได้ ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ตามความต้องการของคุณ

เมื่อคุณเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) คุณยังคงเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเว็บ UFA169.BET ได้ต่อไป แต่ผลจากการปิดการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเว็บ UFA169.BET บางฟังก์ชันหรือทั้งหมดของบริการได้อย่างไม่ราบรื่น

ด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้นบายของคุกกี้

เว็บ UFA169.BET อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เว็บ UFA169.BET จะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เว็บ UFA169.BET แนะนำให้คุณตรวจสอบทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว